Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 545, 1.9.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, heinäkuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Heinäkuun hakkuut 2,3 miljoonaa kuutiometriä

Heinäkuussa 2000 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljä prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta kuitenkin 41 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Suhteellisesti eniten hakkuut vähenivät metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä. Yhtiöiden metsistä hakattiin heinäkuussa noin 250 000 kuutiometriä puuta, mikä oli noin neljänneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Yksityismetsien hakkuumäärä, 1,9 miljoonaa kuutiometriä, oli likimain saman suuruinen kuin vuotta aikaisemmin. Keskimääräisiin yksityismetsien hakkuisiin verrattuna nyt korjattu määrä oli 43 prosenttia suurempi.

Metsähallitus hakkasi metsistään vajaat 200 000 kuutiometriä puuta. Määrä oli 7 prosenttia viimevuotista pienempi ja 69 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Heinäkuussa hakattiin tukkipuuta 1,2 ja kuitupuuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä kasvoi yhden prosentin, kun taas kuitupuun määrä pieneni 10 prosenttia viimevuotisesta.

Heinäkuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 3 600 henkilöä, joista puunkorjuussa työskenteli 3 200 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 090 kappaletta, mikä on 40 konetta enemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/