Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 541, 3.8.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, kesäkuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuut jatkuvat vilkkaina

Kesäkuussa 2000 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 10 prosenttia edellisvuotista ja 31 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Kulunut kesäkuu olikin hakkuiltaan vilkkain edeltävään kymmenvuotisjaksoon verrattuna.

Hakkuiden lisäys oli pääasiassa peräisin yksityismetsistä. Yksityismetsistä korjattu puumäärä, 2,3 miljoonaa kuutiometriä, oli 13 prosenttia edellisvuotista ja 36 prosenttia keskimääräistä suurempi. Yksityismetsien hankintakauppojen puumäärä lisääntyi edellisvuodesta peräti 24 prosenttia ja pystykauppojen puumäärä kymmenen prosenttia.

Hakkuut yhtiöiden metsissä supistuivat hieman (7 prosenttia) vuoden takaisesta. Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä noin 340 000 kuutiometriä puuta. Tämä on 9 prosenttia edellisvuotista ja 40 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Kesäkuussa hakattiin tukkipuuta ja kuitupuuta yhtä paljon eli 1,5 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Tukkipuun määrä oli 17 prosenttia edellisvuotista ja peräti 40 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kuitupuun määrä kasvoi edellisvuodesta 3 ja keskimääräisestä 25 prosenttia.

Kesäkuun lopussa päättyneen hakkuuvuoden 1999/2000 (heinäkuu 1999–kesäkuu 2000) aikana hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 56,0 miljoonaa kuutiometriä**. Määrä on kaikkien aikojen suurin, kun tarkastellaan hakkuuvuosittaisia korjuumääriä.

Yksityismetsistä kertyi hakkuuvuonna 1999/2000 markkinapuuta 48,2 miljoonaa kuutiometriä, josta pystyhakkuiden osuus oli 38,7 miljoonaa kuutiometriä (80 prosenttia). Yhtiöt hakkasivat puuta metsistään 3,2 ja Metsähallitus 4,6 miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

** Ennakkoarvio.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/