Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 534, 26.6.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, toukokuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Puunkorjuu vauhtiin toukokuussa

Toukokuussa 2000 hakattiin puuta markkinoille kaikkiaan 3,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 14 prosenttia edellisvuotista ja 24 pro-senttia keskimääräistä* suurempi. Kymmenen edeltävän toukokuun hakkuumääriin verrattuna nyt hakattu määrä on kolmanneksi suurin.

Hakkuut lisääntyivät kaikkien omistajaryhmien metsissä. Yksityismetsistä korjattiin toukokuussa puuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 2 miljoonaa kuutiometriä (72 prosenttia) kertyi pystykaupoista. Pystykauppojen puumäärä oli 45 prosenttia keskimääräistä suurempi ja hankintakauppojen puumäärä prosentin keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat omista metsistään noin 360 000 kuutiometriä puuta. Määrä oli 9 prosenttia edellisvuotista ja 8 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsähallitus korjasi puuta valtionmetsistä noin 300 000 kuutiometriä. Tämä on peräti 36 prosenttia edellisvuotista ja 10 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Toukokuun hakkuista oli tukkipuuta 1,8 ja kuitupuuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista ja 33 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kuitupuun määrä kasvoi edellisvuodesta 16 prosenttia ja keskimääräisestä 17 prosenttia.

Toukokuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 200 henkilöä. Eniten työllistivät metsänhoitotyöt, joita oli tekemässä 3 700 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 3 300 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 070 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

** Ennakkoarvio.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/