Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 530, 26.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, huhtikuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola Kaarina Linna

Paperitehtaiden sulkeminen vähensi hakkuita

Huhtikuussa 2000 hakattiin puuta markkinoille kaikkiaan 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 12 prosenttia edellisvuotista pienempi. Lähes kahden vuoden ajan kuukausittaiset hakkuumäärät ovat olleet keskimääräistä* suuremmat. Nyt hakkuumäärä oli tarkalleen vuosien 1990–99 huhtikuiden keskiarvon suuruinen.

Yhdeksänpäiväinen paperiteollisuuden lakko huhtikuussa heijastui myös raakapuun hakkuisiin. Yksityismetsistä korjattiin kaikkiaan 3,6 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 14 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Keskimääräisiin yksityismetsien hakkuisiin verrattuna määrä oli kaksi prosenttia suurempi. Pystykauppojen puumäärä supistui edellisvuodesta 12 prosenttia ja hankintakauppojen 18 prosenttia.

Myös metsäteollisuuden omissa metsissä hakkuut vähenivät. Yhtiöiden omien metsien hakkuumäärä oli 11 prosenttia edellisvuotista ja 28 prosenttia keskimääräistä pienempi. Muista omistajaryhmistä poiketen Metsähallitus lisäsi hakkuitaan. Korjuumäärä, noin 360 000 kuutiometriä, oli kymmenen prosenttia edellisvuotista suurempi. Tukkipuuta hakattiin huhtikuussa yhteensä 1,8 ja kuitupuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä.

Tukkipuun hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta 14 ja kuitupuun 10 prosenttia. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna tukkipuun määrä oli kaksi prosenttia pienempi ja kuitupuun määrä saman verran suurempi.

Huhtikuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten työvoimalukuja) oli 3 900 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme kuukauden lopussa 1 150 kappaletta eli 140 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 1990–1999.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/