Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 526, 4.5.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, maaliskuu 2000

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Lakko vähensi hakkuita maaliskuussa

Maaliskuussa 2000 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 6,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kymmenen prosenttia edellisvuotista pienempi ja saman verran keskimääräistä* suurempi. Kymmenen edeltävän maaliskuun hakkuisiin verrattuna nyt korjattu puumäärä oli kolmanneksi suurin.

Hakkuiden vähentyminen johtui maaliskuussa toteutetusta metsäkoneenkuljettajien lakosta. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärä jäi 15 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Hankintapuun määrä puolestaan oli kymmenen prosenttia edellisvuotista suurempi. Kaikkiaan yksityismetsistä hakattiin maaliskuussa puuta 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 9 prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta kuitenkin 14 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Metsähallituksen metsistä hakattu puumäärä, vajaat 400 000 kuutiometriä, jäi noin viidenneksen sekä edellisvuotista että keskimääräistä pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään puuta noin 140 000 kuutiometriä, mikä oli 17 prosenttia viimevuotista enemmän. Keskimääräisiin yhtiöiden omien metsien hakkuumääriin verrattuna nyt hakattu määrä oli kuitenkin 29 prosenttia pienempi.

Maaliskuun hakkuista 2,8 miljoonaa kuutiometriä oli tukkipuuta ja 3,2 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta. Sekä  tukkipuun että kuitupuun määrät olivat kymmenkunta prosenttia keskimääräistä suuremmat.

Maaliskuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten työvoimalukuja) oli 5 100 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 4 900 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme kuukauden lopussa 1 510 kappaletta eli 50 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4&5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/