Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 522, 28.3.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, helmikuu 2000

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Irma Kulju

Hakkuissa ennätystahti helmikuussa

Markkinahakkuita tehdään metsissämme edelleen kiivaaseen tahtiin. Helmikuussa 2000 hakattiin puuta kaikkiaan 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 15 prosenttia edellisvuotista ja 22 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Helmikuussa saavutettiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys.

Yksityismetsistä hakattiin helmikuussa puuta 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 4,0 miljoonaa kuutiometriä kertyi pystyhakkuista. Pystyhakkuiden puumäärä oli 38 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintahakkuiden määrä puolestaan jäi kuusi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Viime helmikuuhun verrattuna yksityismetsien hakkuumäärä kasvoi 14 prosenttia.

Metsähallitus hakkasi metsistään noin 470 000 kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli kahdeksan prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöt lisäsivät omien metsiensä hakkuita puolella viime helmikuusta, mutta puumäärä jäi keskimääräistä pienemmäksi.

Helmikuussa hakkuut painottuivat kuitupuuhun. Kokonaismäärästä oli tukkipuuta 2,6 ja kuitupuuta 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 13 prosenttia ja kuitupuun 16 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Helmikuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten työvoimalukuja) oli 5 400 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 5 100 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 540 kappaletta eli 110 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4&5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/