Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 519, 8.3.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, tammikuu 2000

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Irma Kulju

Hakkuut täydessä vauhdissa tammikuussa

Tammikuussa 2000 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 8 prosenttia edellisvuotista ja 19 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Tammikuussa saavutettiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuu-ennätys.

Hakkuumäärät kasvoivat kaik-kien omistajaryhmien metsissä viime tammikuuhun verrattuna. Yksityismetsistä hakattiin puuta 5,0 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 4,0 miljoonaa kuutiometriä kertyi pystyhakkuista. Pystyhakkuiden puumäärä oli 41 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintahakkuiden määrä puolestaan jäi 30 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat omia metsiään keskimääräistä vähemmän, vaikka puumäärä kasvoikin viime tammikuusta peräti 74 prosenttia. Metsähallituksen puuta kaatui noin 360 000 kuutiota, mikä oli vajaan kolmanneksen edellisvuotista enemmän.

Tammikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,7 ja kuitupuuta 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Mäntytukkien hakkuut supistuivat ja muiden puutavaralajien hakkuut kasvoivat viime vuoden tammikuuhun verrattuna.

Tammikuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 100 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 6 500 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 760 kappaletta eli 130 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4&5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/