Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 496, 27.8.1999

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Lehtikuitua varastoissa lähes 3 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden hakatun puun varastot, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, olivat kesäkuun lopussa 8,4 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 1999 alusta puuvarastojen määrä on alentunut 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 1998 kesällä puutavaraa oli varastoissa 7,1 miljoonaa kuutiometriä.

Etenkin lehtikuitupuuta oli kesäkuun lopussa runsaasti varastossa. Lehtikuidun varastojen määrä – 2,8 miljoonaa kuutiometriä – on kasvanut vuoden vaihteesta 0,5 miljoonaa kuutiometriä ja vuoden 1998 kesävarastoihin verrattuna 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Myös kuusikuitupuulla hakatun puun varastot ovat lisääntyneet ja mäntykuitupuulla pysyneet suunnilleen ennallaan. Kaikkiaan kuitupuuta oli kesäkuun lopussa varastossa 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Näihin lukuihin sisältyy myös tuontipuu.

Puuvarastojen kasvua selittävät edelleen ennätystasolla jatkuvat kuitupuun markkinahakkuut ja lisääntynyt puun tuonti, josta valtaosa on lehtikuitupuuta. Tammi–toukokuussa 1999 lehtipuun tuonti kasvoi 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Massa- ja paperiteollisuuden tuotantomäärät ovat hieman vähentyneet vuoden 1999 alkupuoliskolla edellisvuoteen verrattuna.

Tukkipuuta oli kesäkuun lopussa metsäteollisuuden varastoissa 0,9 miljoonaa kuutiometriä eli 0,1 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin kesäkuussa 1998.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/