Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 472, 18.2.1999

Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.1998

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Metsäteollisuuden puuvarastot 8,6 miljoonaa kuutiometriä vuoden lopussa

Ennätykselliset markkinahakkuut ja vilkkaana jatkunut puun tuonti lisäsivät metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastoja vuonna 1998. Useimpien puutavaralajien varastot kasvoivat selvästi, vaikka teollisuuden puunkäyttö oli huipputasoa ja monilla metsäteollisuuden aloilla saavutettiin tuotantoennätyksiä.

Vuoden 1998 lopussa metsäteollisuuden hakatun puutavaran varastot, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, olivat 8,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 1,5 miljoonaa kuutiota suurempi kuin kesäkuussa 1998 ja 0,5 miljoonaa kuutiota suurempi kuin vuoden vaihteessa 1997/98.

Havukuidun osuus oli lähes 40 prosenttia teollisuuden hakatun puun kokonaisvarastoista. Kaikkiaan kuitupuuta oli vuoden 1998 lopussa hakatun puun varastoissa 5,4 miljoonaa kuutiometriä ja tukkipuuta 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Kasvu kohdistui etenkin lehti- ja kuusikuitupuun varastoihin. Sitä vastoin mäntykuitupuuta oli vuoden 1998 lopussa varastossa 0,5 miljoonaa kuutiota ja havutukkia 0,2 miljoonaa kuutiota vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sahateollisuudessa sivutuotteena syntyvää, massateollisuuden käyttöön menevää haketta ja purua oli vuoden 1998 lopussa varastoissa 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/