Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 508b, 17.12.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa, syyskuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun tuonti jatkui kiivaana

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin syyskuussa 1,1 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta, joten puuta virtasi edelleen runsaasti maahamme (ks. kuva 1). Puolet tuodusta puusta oli koivua.

Puun tuonti ylsi tammi–syyskuussa 9,7 miljoonaan kuutiometriin. Jakson tuonti oli 31 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Kuluvan vuoden syyskuuhun mennessä puuta oli tuotu maahamme jo niin paljon, että se vastasi viiden edeltävän vuoden keskimääräistä vuosituontia (vrt. kuva 2). Määrä ennakoikin voimassa olevan puun tuontiennätyksen rikkoutumista.

Tammi–syyskuussa raaka- ja jätepuuta vietiin Suomesta 0,7 miljoonaa kuutiometriä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteiden kumulatiivinen vienti ylsi 48,8 miljardiin markkaan. Vienti supistui edellisvuoteen verrattuna neljällä prosentilla.

HUOMIO!

Metsäsektorin ulkomaankauppaa syyskuussa 1999 käsittelevässä Metsätilastotiedotteessa numero 508 (14.12.1999) esitetyt raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden vientiluvut olivat virheelliset. Tuontilukuihin ei ole tehty muutoksia. Tiedote 508b korvaa kyseisen Metsätilastotiedotteen. Pahoittelemme tapahtunutta.

Lisätietoja: Aarre Peltola
puh. (09) 85705226

Kuva 1&2
Kuva 3
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/