Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 505, 17.11.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa, elokuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa

Raaka- ja jätepuu

Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta. Puun tuonti kipusi 1,1 miljoonaan kuutiometriin (ks. kuva 1). Määrästä puolet oli koivua.

Tammi–elokuun kumulatiivinen puun tuonti ylsi 8,6 miljoonaan kuutiometriin. Jakson tuonti oli 30 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Jos raaka- ja jätepuun virta maahamme jatkuu nykytasoisena vuodenvaihteeseen saakka, viime vuodelta peräisin oleva entinen puun tuontiennätys tulee rikkoutumaan (vrt. kuva 2).

Raaka- ja jätepuuta vietiin tammi–elokuussa ulkomaille 0,6 miljoonaa kuutiometriä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–elokuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 42,7 miljardin markan arvosta. Vienti supistui edellisvuoteen verrattuna 5 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden vienti muodosti kolmanneksen Suomen tavaraviennin arvosta.

Paperin vienti kattoi hieman yli puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Paperin vientihinta oli alentunut 5 ja määrä 2 prosenttia edellisvuodesta. Myös muiden tärkeiden metsäteollisuuden tuoteryhmien vientihinnat olivat edellisvuotista alemmalla tasolla (vrt. sivu 4). Sahatavaran ja massan vientihinnat ovat kuitenkin olleet nousussa vuoden alusta lähtien (ks. kuva 3).

Suomeen tuotiin metsäteollisuustuotteita tammi–elokuussa 2,9 miljardin markan arvosta.

Kuva 1&2
Kuva 3
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/