Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 502, 13.10.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa, heinäkuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun tuonti ennätysvauhdissa

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin heinäkuussa raaka- ja jätepuuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Puun tuonti jatkui edelleen vilkkaana, vaikka vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnin tasoon ei huhtikuun jälkeen ole enää ylletty.

Tammi–heinäkuussa puuta tuotiin kaikkiaan 7,4 miljoonaa kuutiometriä. Jakson tuonti oli 29 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Tuodusta puusta yli puolet oli koivua.

Raaka- ja jätepuuta vietiin tammi–heinäkuussa ulkomaille 0,5 miljoonaa kuutiometriä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–heinäkuussa Suomesta 37,3 miljardin markan arvosta. Edellisvuoteen verrattuna metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui 7 prosenttia. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 30 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–heinäkuussa 2,5 miljardin markan arvosta.

Kuva 1&2
Kuva 3
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/