Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 499, 10.9.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa, kesäkuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun tuonti ennätysvauhdissa

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuuta tuotiin kesäkuussa Suomeen 1,0 miljoonaa kuutiometriä. Puolet tuonnista oli koivua.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana puun kumulatiivinen tuonti ylsi jo 6,6 miljoonaan kuutiometriin. Tuonti oli 32 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Jos loppuvuoden tuonti jatkuu alkuvuoden kaltaisena, puuta virtaa Suomeen tänä vuonna jopa 13 miljoonaa kuutiometriä.

Raaka- ja jätepuuta vietiin ulkomaille tammi–kesäkuussa 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Vienti on tuontiin verrattuna vähäistä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 31,9 miljardia markkaa. Viimevuotiseen verrattuna viennin arvo väheni 7 prosenttia.

Paperin vienti kattoi hieman yli puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Sekä paperin vientimäärä että vientihinta olivat edellisvuotista alhaisemmalla tasolla, mutta viime vuoden kestänyt paperin hinnan alamäki taittui jo kuluvan vuoden alussa (ks. kuva 3). Myös muiden tärkeiden metsä-teollisuuden tuoteryhmien nimellis-hinnat olivat vielä edellisvuotista alempia, mutta alkuvuoteen verrattuna hinnat olivat jo hieman kohentuneet.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–kesäkuussa 2,2 miljardin markan arvosta.

Kuva 1&2
Kuva 3
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/