Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 494, 13.8.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa, toukokuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–toukokuussa 26,4 miljardin markan arvosta

Raaka- ja jätepuu

Toukokuussa Suomeen tuotiin raaka- ja jätepuuta 0,9 miljoonaa kuutiometriä, joten tuonti jatkui edelleen runsaana.

Tammi–toukokuussa puun kumulatiivinen tuonti ylsi 5,6 miljoonaan kuutiometriin. Alkuvuoden tuonti oli 35 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Tuonnista 56 prosenttia oli koivuraakapuuta.

Tammi–toukokuussa raaka- ja jätepuuta vietiin ulkomaille 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–toukokuussa ulkomaille 26,4 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 30 prosenttia tavaraviennistämme. Edellisvuoteen verrattuna metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui 8 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat edelleen viimevuotista alemmalla tasolla. Kuitenkin kuluvan vuoden alkuun verrattuna etenkin massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden hinnat ovat olleet nousussa.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–toukokuussa 1,8 miljardin markan arvosta.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/