Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 490, 19.7.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa, toukokuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun kumulatiivinen tuonti ylsi huhtikuussa jo 4,6 miljoonaan kuutiometriin

Raaka- ja jätepuu

Huhtikuussa raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Tuonti oli 11 prosenttia keskimääräistä* suurempaa.

Tammi–huhtikuun puun kumulatiivinen tuonti ylsi 4,6 miljoonaan kuutiometriin. Tuonnin jatkuminen samalla tasolla ennakoisi viime vuodelta peräisin olevan puun tuontiennätyksen rikkoutumista. Yli puolet tuodusta puusta oli koivua.

Tammi–huhtikuussa raaka- ja jätepuun kumulatiivinen vienti oli 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–huhtikuussa ulkomaille 21,0 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui 9 prosenttia ja vastaavasti Suomen koko tavaraviennin arvo 11 prosenttia viime vuodesta. Metsäteolli-suustuotteet kattoivat 30 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Tammi–huhtikuussa metsäteolli-suustuotteita tuotiin Suomeen 1,5 miljardin markan arvosta.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/