Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 485, 11.6.1999

Metsäsektorin ulkomaankauppa, maaliskuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun tuonti jatkui edelleen vilkkaana

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin maaliskuussa ulkomaista raaka- ja jätepuuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonti ylsi 3,7 miljoonaan kuutiometriin, joten puun tuonti on jatkunut edelleen erittäin vilkkaana myös tämän vuoden puolella. Jos tuonti jatkuu koko vuoden nykyisellä tasollaan, raakapuun tuontiennätys tullaan jälleen lyömään vuoden lopussa. Tammi–maaliskuussa raaka- ja jätepuuta vietiin ulkomaille yhteensä 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin ulkomaille vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 15,5 miljardin markan arvosta. Edellisvuoteen verrattuna viennin arvo aleni 8 prosenttia. Valtaosa viennin arvon supistumisesta johtui siitä, että lähes kaikkien metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna laskeneet. Paperin vienti kattoi noin puolet metsäteollisuuden viennin arvosta. Papereilla hinta aleni 6 ja määrä 5 prosenttia.

Tammi–maaliskuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,1 miljardin markan arvosta.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/