Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 481, 12.5.1999

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, helmikuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puuta tuodaan edelleen rutkasti

Raaka- ja jätepuu

Ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen helmikuussa 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Vain kahtena kuukautena 1990-luvun aikana tuonti on ollut tätä suurempi. Tammi–helmikuun kumulatiivinen tuonti tuonti ylsi 2,5 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden alku ennakoi näin ollen jälleen suurta raaka- ja jätepuuvirtaa maahamme.

Tammi–helmikuussa raaka- ja jätepuuta vietiin ulkomaille yhteensä 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Puun vienti oli tuontiin verrattuna vähäistä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–helmikuussa kaikkiaan 9,7 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vähentynyt 11 prosenttia verrattuina viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Myös Suomen kokonaistavaraviennin arvo oli laskenut 16 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 30 prosenttia.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–helmikuussa 0,7 miljardin markan arvosta.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/