Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 478, 21.4.1999

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, tammikuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun tuonti vauhdissa myös vuodenvaihteen jälkeen

Raaka- ja jätepuu

Ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin tammikuussa Suomeen 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viidenneksen suurempi kuin viime vuoden kuukausituonti keskimäärin, joten raakapuuta virtasi Suomeen runsaasti. Tuodusta puusta kaksi kolmannesta oli koivua.

Tammikuussa raaka- ja jätepuuta vietiin ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammikuussa 4,7 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 15 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden keskimääräinen kuukausivienti. Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 30 prosenttia. Metsäviennin arvosta 55 prosenttia koostui paperista.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammikuussa Suomeen 0,3 miljardin markan arvosta.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/