Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 475, 17.3.1999

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, joulukuu 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun tuonnin ja metsäteollisuustuotteiden viennin ennätykset lyötiin

Raaka- ja jätepuu

Ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin viime vuonna Suomeen ennätykselliset 12,0 miljoonaa kuutiometriä. Entinen tuontiennätys vuodelta 1995 lyötiin 0,7 miljoonalla kuutiometrillä (ks kuva 1). Tuonti oli 58 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa suurempaa.

Koivun tuonti - 6,8 miljoonaa kuutiometriä - kattoi yli puolet tuontipuusta. Koivun tuontimäärä lisääntyikin peräti 51 prosentilla edellisvuodesta. Mäntyä tuotiin 2,0 ja kuusta 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Raaka- ja jätepuuta vietiin vuonna 1998 1,0 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin vuonna 1998 yhteensä 66,8 miljardin markan arvosta (kasvua edellisvuodesta +9 %). Metsäteollisuustuotteiden viennissä saavutettiin jälleen uusi ennätys (ks kuva 2). Metsäteollisuuden merkittävimmän vientituotteen - paperin - vientihinnan ja -määrän positiivinen kehitys muodosti valtaosan viennin arvon kasvusta. Metsäteollisuus-tuotteiden vienti kattoi 29 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita vietiin 51,9 miljardin markan arvosta (kasvua 11 % edellisvuodesta) ja puutavarateollisuuden tuotteita 15,0 miljardin markan arvosta (kasvua 1 %).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna 4,4 miljardin markan arvosta.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/