Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 471, 11.2.1999

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, marraskuu 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun kumulatiivinen tuonti jo 10,6 miljoonaa kuutiometriä

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen marraskuussa 1,0 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi-marraskuussa puuta tuotiin yhteensä 10,6 miljoonaa kuutiometriä. Puun tuonti kasvoi voimakkaasti vuonna 1998. Tammi-marraskuun kumulatiivinen tuonti olikin 30 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Puun tuontiennätys vuodelta 1995 on vain 0,6 miljoonan kuutiometrin päässä, joten uusi ennätys saavutettaneen vuoden 1998 lopussa.

Raaka- ja jätepuun kumulatiivinen vienti oli tammi-marraskuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli viidenneksen keskimääräistä* vähäisempää.

* keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän kokonaisen vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi-marraskuussa 61,9 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuustuotteiden nimellishintainen vienti lisääntyi 10 prosenttia vuodesta 1997. Metsäteollisuustuotteiden vienti kattoi 29 prosenttia Suomen kokonaistavaraviennin arvosta.

Metsäteollisuuden tuoteryhmittäiset vientihinnat olivat sahatavaraa, kuitulevyä ja massaa lukuunottamatta vielä edellisvuotista korkeampia. Tuoteryhmittäiset yksikköhinnat olivat kuitenkin loppuvuonna 1998 laskussa.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi-marraskuussa 4,1 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuustuotteiden tuonti oli vientiin verrattuna vähäistä.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/