Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 467, 14.1.1999

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, lokakuu 1998

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi-lokakuussa 56,6 miljardin markan arvosta

Raaka- ja jätepuu

Raakapuun- ja jätepuun tuonti jatkui lokakuussa vilkkaana. Lokakuussa rikottiin jo viidennen kerran vuoden aikana miljoonan tuontipuukuutiometrin raja.

Tammi-lokakuun kumulatiivinen puun tuonti ylsi 9,6 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 1998 puun tuonti lisääntyi voimakkaasti. Tuonnin määrä oli peräti 30 prosenttia keskimääräistä* suurempi, ja uusi tuontiennätys saavutettaneen vuoden lopussa.

Raaka- ja jätepuun kumulatiivinen vienti oli tammi–lokakuussa 0,8 miljoonaa kuutiometriä.

* keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän kokonaisen vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui lokakuussa vauhdikkaana. Kuukauden viennin arvo oli 5,8 miljardia markkaa.

Tammi-lokakuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 56,6 miljardin markan arvosta. Vienti lisääntyi 11 prosenttia vuoteen 1997 verrattuna.

Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmän tuoteryhmän - paperin - vienti kattoi yli puolet metsäsektorin viennin arvosta. Sekä paperiviennin volyymi että yksikköarvo olivat 10 prosenttia edellisvuotista suuremmat.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi–lokakuussa 3,7 miljardin markan arvosta.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/