Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 488, 29.6.1999

Hakkuukertymä ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 1998

Toimittajat: Veli Suihkonen, Irma Kulju

Vuoden 1998 hakkuukertymä ennätykselliset 61,0 milj. m³

Vuoden 1998 hakkuukertymä oli 61,0 milj. m³. Hakkuut kasvoivat edellisvuodesta 2,1 milj. m³. Tukkipuun hakkuut kasvoivat 0,7 milj. m³ ja kuitupuun hakkuut vastaavasti 1,3 milj. m³. Tukkipuun osuus oli 47 ja kuitupuun osuus 45 prosenttia hakkuukertymästä. Yksityismetsien hakkuukertymä oli 90 prosenttia kokonaiskertymästä. Markkinapuun osuus hakkuukertymästä oli 90 prosenttia vuonna 1998. Markkinapuun hakkuutilasto on julkaistu erikseen (Metsätilastotiedote 484). Puuston poistuma oli 69,4 milj. m³, josta yksityismetsistä kertyi 61,2 milj. m³ eli 89 prosenttia.

Hakkuukertymät ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Hakkuukertymä milj. m3
Hakkuukertymä puutavaralajeittain 1982-1998
Metsäkeskukset

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/