Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 511, 17.12.1999

Puun ostot ja hinnat, marraskuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Puukauppa jatkuu tasaisena ja vilkkaana

Kova tahti yksityismetsien puukaupassa on tänä vuonna jatkunut pitempään kuin aikaisempina vuosina. Marraskuussa metsäteollisuus osti puuta lähes samaan tahtiin kuin syys- ja lokakuussa. Marraskuun puukaupan määrä, 4,9 miljoonaa kuutiometriä, oli yli 40 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua oli etenkin kuusitukin ostomäärissä. Vuosina 1994–98 marraskuussa puuta ostettiin keskimäärin 3,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukaupan vilkas tahti on jatkunut joulukuussa. Viikoilla 48–49 metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta yhteensä 1,9 miljoonaa kuutiometriä.

Marraskuun loppuun mennessä yksityismetsistä oli ostettu puuta kaikkiaan 30,9 miljoonaa kuutiometriä eli reilusti yli 80 prosenttia koko vuoden ostotavoitteesta. Viime vuonna vastaavaan aikaan puuta oli koossa noin 5 miljoonaa kuutiometriä enemmän. Eri puutavaralajien ostomäärät ovat tänä vuonna jääneet 8–24 prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Kuluvan vuoden puukaupassa pystyostojen osuus on noussut yli 80 prosentin.

Kantohintojen nousu jatkui marraskuussa. Puukaupan kysytyimmästä puutavaralajista, kuusitukista, maksettiin marraskuun pystykaupoissa keskimäärin 246 mk/m³ eli noin 17 mk/m³ (7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuun alkupuoliskon tilastojen mukaan kuusitukin kantohinta on edelleen nousussa.

Kuusikuitupuun keskimääräinen koko maan kantohinta oli marraskuussa 134 mk/m³ eli hieman korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja koivutukin kantohinnat olivat lähes vuoden 1998 marraskuun tasolla. Mänty- ja koivukuitupuusta metsäteollisuus maksoi keskimäärin noin 6 mk/m³ vähemmän kuin marraskuussa 1998.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/