Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 506, 23.11.1999

Puun ostot ja hinnat, lokakuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Irma Kulju

Lokakuun puukauppa 5,3 miljoonaa kuutiometriä

Puukauppaa on syyskuun puolivälistä lähtien käyty tasaisesti 1,1–1,3 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Lokakuussa metsäteollisuus osti yksityismetsistä puuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden ostotahdista teollisuus on jäämässä yhä enemmän jälkeen. Lokakuussa 1998 ostomäärä oli 6,5 miljoonaa kuutiometriä.

Lokakuun loppuun mennessä yksityismetsistä oli ostettu puuta kaikkiaan 26,1 miljoonaa kuutiometriä eli noin 70 prosenttia koko vuoden ostotavoitteesta. Viime vuonna vastaavaan aikaan puuta oli koossa yli 32 miljoonaa kuutiometriä.

Kuluvan vuoden puukaupassa pystyostojen osuus on peräti 80 prosenttia. Eri puutavaralajien ostomäärät ovat tänä vuonna jääneet 15–29 prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosina 1994–98 puukaupan kokonaismäärä oli keskimäärin 31 miljoonaa kuutiometriä tammi–lokakuussa.

Kantohintojen nousu jatkui lokakuussa. Kuusitukkia lukuun ottamatta puusta maksetaan kuitenkin vähemmän kuin vuosi sitten. Laskua lokakuun 1998 kantohinnoista on mänty- ja koivutukilla sekä kuusikuitupuulla 2–3 prosenttia. Mänty- ja koivukuitupuun keskimääräiset kantohinnat ovat 9 prosenttia lokakuun 1998 hintojen alapuolella.

Kuusitukki on puukaupan kysytyin artikkeli, ja siitä maksettiin lokakuun pystykaupoissa keskimäärin 242 mk/m³ eli noin 9 mk/m³ (4 prosenttia) enemmän kuin lokakuussa 1998. Marraskuussa puukauppaa on käyty vauhdikkaasti ja kuusitukin kantohinnat ovat jatkaneet nousuaan. Marraskuun kolmen ensimmäisen viikon aikana metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 3,6 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/