Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 503, 21.10.1999

Puun ostot ja hinnat, syyskuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Vuoden puukauppaennätys syyskuussa

Puukauppa saavutti syyskuussa tämän vuoden ennätystasonsa toistaiseksi. Metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Syyskuun ostomäärä oli kolminkertainen elokuun ostoihin verrattuna. Viime vuoden ostotahdista teollisuus on silti edelleen jäljessä. Syyskuussa 1998 teollisuus osti 8 miljoonaa kuutiometriä puuta yksityismetsistä.

Syyskuun loppuun mennessä yksityismetsistä oli ostettu puuta kaikkiaan 20,8 miljoonaa kuutiometriä eli lähes 60 prosenttia koko vuoden ostotavoitteesta. Kokonaisostoista pystykauppojen osuus oli 16,3 ja hankintakauppojen 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Eri puutavaralajien ostomäärät ovat tänä vuonna jääneet 17–29 prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosina 1994–98 puukaupan kokonaismäärä oli keskimäärin 25,2 miljoonaa kuutiometriä tammi–syyskuussa.

Kuusitukin kantohintojen nousu jatkuu. Syyskuussa kuusitukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 239 mk/m³ eli noin 7 mk/m³ (3 prosenttia) enemmän kuin syyskuussa 1998. Muiden puutavaralajien kantohinnat olivat alemmat kuin vuotta aikaisemmin. Eniten, lähes 11 mk/m³ (11 prosenttia), ovat alentuneet koivukuitupuun keskimääräiset kantohinnat. Koivukuitupuusta maksettiin syyskuun pystykaupoissa keskimäärin 86 mk/m³.

Lokakuun alkuviikkoina puukauppa on edelleen hieman vilkastunut. Viikolla 40 ostomäärä oli 1,3 miljoonaa kuutiometriä, ja viime viikolla (11.–17.10.) päästiin lähes samaan puumäärään. Kuusitukin keskimääräinen kantohinta on kivunnut yli 240 mk/m³. Myös mänty- ja koivutukin sekä koivukuitupuun kantohinnat ovat lievästi nousussa syyskuun lopun kantohintoihin verrattuna.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/