Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 500, 21.9.1999

Puun ostot ja hinnat, elokuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Puukauppa verkkaisesti liikkeelle, kantohinnat nousussa

Puukauppa on hieman vilkastunut syyskuun alkupuolella, mutta viikoittaiset ostomäärät ovat edelleen viimevuotisen tason alapuolella. Viikolla 36 metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä ja viime viikolla (13.–19.9.) 1,1 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuuden viikko-ostot ovat nousseet heinäkuun lopulta alkaen.

Elokuussa puukauppa oli vielä hiljaista. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 1,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli yli 40 prosenttia vähemmän kuin elokuussa 1998. Vuosina 1994–98 elokuussa puuta ostettiin keskimäärin 3,0 miljoonaa kuutiometriä. Elokuun loppuun mennessä yksityismetsistä oli ostettu puuta kaikkiaan 15,3 miljoonaa kuutiometriä.

Kokonaisostoista pystykauppojen osuus oli 11,7 ja hankintakauppojen 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Eri puutavaralajien ostomäärät ovat jääneet 11–23 prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosina 1994–98 puukaupan kokonaismäärä oli keskimäärin 20 miljoonaa kuutiometriä tammi–elokuussa.

Kuusitukin kantohinnat ovat nousseet ennätystasolle. Elokuussa kuusitukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 234 mk/m³ eli noin 5 mk/m³ (2 prosenttia) enemmän kuin elokuussa 1998. Muiden puutavaralajien kantohinnat olivat alemmat kuin elokuussa 1998. Eniten, yli 10 mk/m³ (11 prosenttia), ovat alentuneet koivukuidun keskimääräiset kantohinnat. Koivukuitupuusta maksettiin elokuun pystykaupoissa keskimäärin 85 mk/m³.

Kaikkien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat ovat nousseet syyskuun alkuviikkoina. Kuusitukista maksettiin keskimäärin 238 mk/m³ viikolla 37.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/