Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 495, 25.8.1999

Puun ostot ja hinnat, heinäkuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Puukauppa hiljeni heinäkuussa

Metsäteollisuus osti heinäkuussa yksityismetsien puuta 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Heinäkuu on puumarkkinoilla perinteisesti vuoden hiljaisin kuukausi. Heinäkuussa 1998 puun ostomäärä oli 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Elokuussa puukauppaa on käyty rivakampaa tahtia, ja viikolla 33 metsäteollisuuden ostot nousivat lähes 0,5 miljoonaan kuutiometriin.

Tammi–heinäkuussa 1999 teollisuus osti yksityismetsistä yhteensä 13,3 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Kokonaisostoista pystykauppojen osuus oli 10,2 ja hankintakauppojen 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukkia teollisuus on tänä vuonna ostanut lähes viimevuotista tahtia, mutta muiden puutavaralajien ostomäärät ovat jääneet 8–17 prosenttia pienemmiksi kuin tammi–heinäkuussa 1998. Vuosina 1994–98 puukaupan kokonaismäärä oli keskimäärin 17 miljoonaa kuutiometriä tammi–heinäkuussa.

Kuusitukin keskimääräiset kantohinnat ovat olleet nousussa alkuvuoden 1999. Heinäkuussa kuusitukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 234 mk/m³ eli noin 8 mk/m³ (4 prosenttia) enemmän kuin heinäkuussa 1998. Korkeimmat kuusitukin kantohinnat maksettiin Lounais-Suomessa. Muiden puutavaralajien kantohinnat ovat laskeneet heinäkuun 1998 hintoihin verrattuna. Eniten, yli 9 mk/m³ (10 prosenttia), ovat alentuneet koivukuitupuun keskimääräiset kantohinnat. Koivukuitupuusta maksettiin heinäkuun pystykaupoissa keskimäärin 85 mk/m³.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/