Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 492, 23.7.1999

Puun ostot ja hinnat, kesäkuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Vuoden alkupuoliskon puukauppa 12,1 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien puukauppaa on vuoden 1999 alkupuoliskolla käyty samaa tahtia kuin vuosi sitten. Metsäteollisuus osti tammi–kesäkuussa yksityismetsien puuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 12,1 miljoonaa kuutiometriä. Ilman erikoispuutavaralajeja ostomäärä oli 0,1 miljoonaa kuutiometriä (1 prosentin) suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosina 1994–98 vastaavana aikana yksityismetsistä ostettiin keskimäärin 15,3 miljoonaa kuutiometriä puuta.

Kuusitukkia on tänä vuonna ostettu 0,3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin tammi–kesäkuussa 1998. Muissa puutavaralajeissa ostokertymä jäi vajaat 0,2 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotista pienemmäksi. Pystykauppojen osuus alkuvuoden puukaupan määrästä oli 77 prosenttia, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 74 prosenttia.

Kesäkuussa 1999 metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 1998. Vuosina 1994–98 kesäkuun ostomäärä oli keskimäärin 2,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puutavaralajien hintakehitys on varsin epäyhtenäinen. Mänty- ja koivutukin keskimääräiset koko maan kantohinnat olivat kesäkuussa 1999 suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukin kantohinnat jatkoivat nousuaan ja saavuttivat syksyn 1998 ennätystason. Kuusitukista maksettiin pystykaupoissa yli 11 mk/m³ (5 prosenttia) enemmän kuin kesäkuussa 1998. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat ovat laskeneet noin 4 markkaa kuutiometriltä (4–5 prosenttia) kesäkuun 1998 hintoihin verrattuna. Kuusikuitupuun kantohinnat ovat aavistuksen nousseet.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/