Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 486, 22.6.1999

Puun ostot ja hinnat, toukokuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Irma Kulju

Puukaupan verkkainen tahti jatkui toukokuussa

Metsäteollisuus osti toukokuussa yksityismetsien puuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli sama kuin huhtikuussa mutta 0,3 miljoonaa kuutiometriä pienempi kuin toukokuussa 1998. Vuosina 1994–98 toukokuun ostomäärä oli keskimäärin 2,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppaa käytiin varsin vilkkaasti vielä tammi-helmikuussa 1999, mutta maaliskuusta lähtien teollisuuden kuukausiostot ovat jääneet 2 miljoonan kuutiometrin alapuolelle. Kesäkuussa puukaupan tahti on hieman vilkastunut, ja puukauppaa on käyty 0,4-0,5 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla.

Tammi-toukokuussa 1999 teollisuus osti yksityismetsistä yhteensä 9,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli 1 prosentin pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Ainoastaan kuusitukin ostomäärät ovat kasvaneet tammi-toukokuuhun 1998 verrattuna. Vuosina 1994-98 puukaupan kokonaismäärä oli keskimäärin 12,6 miljoonaa kuutiometriä tammi-toukokuussa.

Mänty- ja koivutukin keskimääräiset koko maan kantohinnat olivat toukokuussa 1999 samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Kuusitukista maksettiin pystykaupoissa noin 10 mk/m³ (5 prosenttia) enemmän kuin toukokuussa 1998, ja kuusitukin kantohinta (232 mk/m³) lähestyy syksyn 1998 huippuhintoja. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat ovat laskeneet 4-5 markkaa kuutiometriltä (5 prosenttia) toukokuun 1998 hintoihin verrattuna. Kuusikuitupuun hinta on pysynyt lähes ennallaan.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/