Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 482, 25.5.1999

Puun ostot ja hinnat, huhtikuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Irma Kulju

Huhtikuun puukauppa: ostot 1,4 milj. m³, kantohinnat lievästi laskussa

Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta hintakehityksestä ovat hiljentäneet kevään puukauppaa. Metsäteollisuus osti huhtikuussa yksityismetsien puuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Vuosina 1994–98 huhtikuun ostomäärä oli keskimäärin kaksinkertainen eli 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Kun puun hintaodotusneuvotteluissa ei päästy yksimielisyyteen, yhtiöt ilmoittivat huhtikuun alkupuolella julkisuuteen omat hinnastonsa.

Useimpien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat olivat huhtikuussa 1999 hieman alempia kuin vuoden alussa. Kantohintojen lasku on kuitenkin jäänyt varsin maltilliseksi. Mäntytukin sekä kaikkien kuitupuutavaralajien kantohinnat olivat huhtikuussa 1–2 prosenttia alemmalla tasolla kuin keskimäärin tammi–maaliskuussa 1999. Kuusitukista ja koivutukista maksettiin huhtikuussa suunnilleen samaa kantohintaa kuin vuoden alkukuukausina.

Huhtikuussa 1999 mäntytukista maksettiin pystykaupoilla koko maassa keskimäärin 268 markkaa kuutiolta ja kuusitukista 228 markkaa kuutiolta. Mäntytukin keskikantohinta oli korkein (284 mk/m³) Keski-Suomessa, kuusitukista puolestaan maksettiin pystykaupoissa eniten (238 mk/m³) Häme-Uusimaan metsäkeskuksen alueella.

Huhtikuun loppuun mennessä metsäteollisuus oli kuluvana vuonna ostanut puuta yksityismetsistä 8,5 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärä oli noin 1,5 miljoonaa kuutiometriä pienempi kuin keskimäärin vastaavaan aikaan vuosina 1994–98. Viime vuoden ostokertymää oltiin kuitenkin edellä noin 0,2 miljoonaa kuutiota. Kasvu johtui kuusitukin ostojen lisääntymisestä.

kuva 1
kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/