Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 480, 6.5.1999

Puun ostot ja hinnat, maaliskuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä

Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta hintakehityksestä hiljensivät maaliskuun puukauppaa. Metsäteollisuus osti maaliskuussa yksityismetsistä puuta pysty- ja hankintakaupoilla yhteensä 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Vuosina 1994–98 maaliskuun ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

Koska vuoden alussa puukauppa kävi vilkkaana, tammi–maaliskuun ostokertymä nousi 6,9 miljoonaan kuutiometriin eli samalle tasolle kuin vuosina 1994–98 keskimäärin. Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta oli tammi–maaliskuussa 5,1 miljoonaa kuutiometriä ja hankintakauppojen 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Maaliskuussa mäntytukista maksettiin pystykaupoilla koko maassa keskimäärin 272 markkaa kuutiolta ja kuusikuitupuusta 132 markkaa kuutiolta. Maaliskuussa toteutuneet kantohinnat olivat keskimäärin 1 prosentin korkeampia kuin tammi–helmikuussa 1999. Vuoden 1998 maaliskuuhun verrattuna tukkipuun kantohinnat olivat 4–7 prosenttia korkeampia. Kuusikuidusta maksettiin nyt 5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Mänty- ja koivukuidun kantohinnat olivat noin 1 prosentin verran korkeampia kuin maaliskuussa 1998.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/