Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 476, 25.3.1999

Puun ostot ja hinnat, helmikuu 1999

Toimittajat: Mika Mustonen, Kaarina Linna

Puukauppa jatkui vilkkaana helmikuussa

Puumarkkinoilla neuvottelut ostajien ja myyjien yhteisestä hintanäkemyksestä jatkuivat helmikuussa. Samaan aikaan puukauppa kävi vilkkaana. Metsäteollisuus osti helmikuussa puuta yksityismetsistä 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tammi–helmikuun ostomäärä nousi näin 5,1 miljoonaan kuutiometriin, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin vastaavan jakson ostomäärät keskimäärin viitenä edeltävänä vuonna.

Syksyllä alkanut puun kantohintojen lasku tasaantui. Helmikuussa koko maan kantohinnat olivat hieman korkeampia kuin tammikuussa.

Helmikuun tukkipuun kantohinnat olivat keskimäärin 3–6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Eniten viime vuoden helmikuusta nousi kuusitukin hinta (6 prosenttia). Kuusikuitupuun keskikantohinta oli 5 prosenttia korkeampi, mänty- ja koivukuitupuun hinnat olivat lähellä viimevuotista tasoa.

Hankintahinnat olivat helmikuussa keskimäärin 1–2 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten. Kuusitukin ja -kuitupuun keskimääräiset hankintahinnat laskivat hieman tammikuusta.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/