Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 473, 26.2.1999

Puun ostot ja hinnat, tammikuu 1999

Toimittajat: Mika Mustonen, Martti Aarne, Kaarina Linna

Puukauppa kävi vilkkaana tammikuussa

Puumarkkinoilla neuvottelut ostajien ja myyjien yhteisestä hintanäkemyksestä jatkuvat. Puukauppa kävi silti keskimääräistä vilkkaammin tammikuussa. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 2,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,2 miljoonaa kuutiometriä (8 prosenttia) vähemmän kuin vuosi sitten tammikuussa. Vuosina 1994–1998 tammikuun ostomäärä on ollut keskimäärin 2,5 miljoonaa kuutiometriä.

Kantohinnat jatkoivat loppuvuonna alkanutta laskuaan syksyn huipusta kaikissa puutavaralajeissa. Tukkipuun kantohinnat olivat silti keskimäärin 2–6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten tammikuussa. Eniten (6 prosenttia) viime vuoden tammikuusta oli noussut kuusitukin hinta. Kuusikuitupuun keskikantohinta oli 4 prosenttia korkeampi, mänty- ja koivukuitupuun hinnat olivat suurin piirtein vuoden takaisella tasolla.

Myös hankintahinnat olivat tammikuussa keskimäärin 1–3 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten. Kuitupuun hankintahinnat eivät viime kuukausina ole laskeneet samaan tahtiin kuin kantohinnat.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/