Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 470, 9.2.1999

Yksityismetsien raakapuun puukauppojen hinnat metsäkeskuksittain 1.7.-31.12.1998

kalenterivuosi 1998

Toimittajat: Mika Mustonen, Kaarina Linna

Raakapuun hinnat nousivat 5-6 prosenttia syksyllä 1998

Vuonna 1998 metsäteollisuuden raakapuun ostot yksityismetsistä päätyivät 36,6 miljoonaan kuutiometriin. Puun ostomäärät olivat edelleen korkealla tasolla, vaikka laskua vuoden 1997 ostoennätyksestä olikin 8 prosenttia. Puukauppa kävi erittäin vilkkaana syys-lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti noin 40 prosenttia koko vuoden ostomäärästä. Voimakas kysynnän keskittyminen syksyyn näkyi sekä tukki- että kuitupuun hintojen nousuna vuoden loppupuolella.

Alkuvuonna 1998 tukkipuun hinnat pysyttelivät melko vakaina. Viimeisellä vuosineljänneksellä sahatuotanto nousi peräti 30 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna lisäten tukkipuun kysyntää. Tämä heijastui tukkien kantohinnoissa, jotka nousivat loppuvuotena 5-6 prosenttia alkuvuoteen verrattuna. Tukkipuusta maksettiin vuonna 1998 pystykaupoilla puulajista riippuen keskimäärin 3-5 prosenttia parempaa hintaa kuin vuonna 1997.

Kuitupuun kantohinnoissa alkuvuosi meni hienoisen laskun merkeissä. Loppuvuonna kuitupuun hinnat nousivat paperintuotannon kasvun hiipumisesta huolimatta 5-6 prosenttia alkuvuoden hintatasosta. Aivan vuoden lopussa kuitupuun hinnat kääntyivät laskuun. Sellun ja hienopaperin tuotantoon käytettävien mänty- ja koivikuidun keskimääräinen kantohinta vuonna 1998 pysytteli vuoden 1997 tasolla. Aikakauslehtipaperissa käytettävän kuusikuidun kantohinta nousi 3 prosenttia edellisvuodesta.

Hankintahintojen kehitys seurasi kantohintojen kehitystä vuonna 1998. Tukkipuun hankintahinnat nousivat 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Hankintakaupassa myös mäntykuidun hinta nousi 3 prosenttia edellisestä vuodesta.

Tukkipuun kantohinnat kehittyivät alueittain melko tasaisesti. Kuusitukin kantohinta nousi eniten Etelä-Savon metsäkeskuksen alueella ja keskisessä Suomessa. Kuitupuun kantohintojen kehityksessä oli voimakkaampaa alueellista vaihtelua.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/