Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 468, 21.1.1999

Puun ostot ja hinnat, joulukuu 1998

Toimittajat: Mika Mustonen, Kaarina Linna

Yksityismetsistä ostettiin puuta 37 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1998

Metsäteollisuus osti joulukuussa yksityismetsistä raakapuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 1998 raakapuun ostot päätyivät 36,6 miljoonaan kuutiometriin. Laskua edellisen vuoden ostoennätyksestä oli 8 prosenttia (3,2 miljonaa kuutiometriä). Ostomäärä oli kuitenkin suurempi kuin viiden viimeksi kuluneen vuoden puunostot keskimäärin. Koska puukauppasopimukset yleensä aliarvioivat hakattavan puun määrän, vastaa ostomäärä noin 44 miljoonaa kuutiometriä hakattua puuta.

Kesäkausi oli puukaupassa edellisvuotista hiljaisempi. Syys–lokakuussa kauppa kävi taas erittäin vilkkaasti. Kahdessa kuukaudessa metsäteollisuus osti puuta ennätykselliset 14,4 miljoonaa kuutiometriä, 39 prosenttia koko vuoden ostomäärästä.

Pystykauppojen osuus vuoden 1998 yksityismetsien puukaupasta oli 80 prosenttia (29,4 miljoonaa kuutiometriä) ja hankintakauppojen 20 prosenttia (7,2 miljoonaa kuutiometriä). Hankintakauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta nousi edellisvuodesta 3 prosenttiyksikköä.

Vuonna 1998 tukkipuun ja kuusikuitupuun kantohinnat jatkoivat nousuaan päätyen 3–5 prosenttia edellisvuotta korkeammalle tasolle. Mänty- ja koivukuitupuu pysyttelivät kutakuinkin samalla hintatasolla kuin vuotta aiemmin. Loppuvuodesta 1998 kantohintojen nousu taittui, kääntyen useimpien puutavaralajien osalta hienoiseen laskuun.


Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/