Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 489, 5.7.1999

Raakapuun käyttö Suomessa 1998

Toimittajat: Veli Suihkonen, Irma Kulju

Teollisuuden puunkäyttö jälleen ennätyslukemiin

Raakapuun kokonaiskäyttö vuonna 1998 oli 73,3 milj. m³. Metsäteollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 67,7 milj. m³. Kotimaista raakapuuta käytettiin 62,5 milj. m³ sisältäen vientiin menneen puun. Tuontipuun osuus raakapuun käytöstä oli 10,9 milj. m³, joka merkitsi 16 prosenttia teollisuuden kokonaiskäytöstä. Tuontihake sisältää myös jätepuun nimellä tuodun puun.

Taulukot eivät sisällä raakapuun ja pylväiden vientiä, joka vuonna 1998 oli yhteensä 0,96 milj. m³ (Metsätilastotiedote 475) eikä metsähakkeen käyttöä, jonka määräksi vuonna 1998 arvioitiin noin 0,8 milj. m³ (Kansallinen metsäohjelma). Muun teollisuuden käyttämä raakapuu 0,59 milj. m³ sisältää lähinnä pylväitä ja hirsiä.

Puun kokonaiskäyttömäärät ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Puun koknaiskäyttömäärät milj. m3
Puun käyttö Suomessa 1970-98
Metsäkeskukset

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/