Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 507, 30.11.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, lokakuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Yksityismetsissä viimevuotista hitaampi hakkuutahti

Lokakuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 4 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 12 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Hakkuumäärän pienentyminen johtui yksityismetsien hakkuiden supistumisesta. Yksityismetsistä kertyi lokakuussa puuta 4,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 8 prosenttia edellisvuotista pienempi. Keskimääräisiin yksityismetsien hakkuisiin verrattuna hakkuumäärä oli noin viidenneksen suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omia metsiä, samoin kuin Metsähallituksen metsiä, hakattiin lokakuussa aiempaa runsaammin. Yhtiöiden metsistä korjattiin lokakuussa noin 360 000 kuutiometriä raakapuuta. Määrä oli 74 prosenttia viimevuotista suurempi. Metsähallitus hakkasi metsistään noin 470 000 puukuutiota, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lokakuun hakkuista oli tukkipuuta 2,8 ja kuitupuuta 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta 8 prosenttia ja kuitupuun määrä puolestaan kasvoi 2 prosenttia. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna tukkipuun määrä oli 19 prosenttia ja kuitupuun 6 prosenttia suurempi.

Kuluvana vuonna hakkuita on tehty samaan tahtiin kuin ennätysvuonna 1998. Tammi–lokakuussa markkinahakkuita oli tehty kaik-kiaan 44,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli saman suuruinen kuin viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/