Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 504, 3.11.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, syyskuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Uusi hakkuuennätys syyskuussa

Syyskuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme jälleen uuden ennätyksen verran. Kaikkiaan puuta korjattiin 5,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 22 000 kuutiometriä viime vuoden syyskuun hakkuumäärää suurempi. Kymmenen edeltävän vuoden syyskuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 35 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin syyskuussa puuta 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta kuitenkin edelleen reilusti eli 41 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Pystyhakkuista puuta kertyi 3,7 ja hankintahakkuista 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Pystyhakkuiden puumäärä oli 43 prosenttia ja hankintahakkuiden 26 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Hakkuut metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä jatkuivat vilkkaina. Yhtiöiden metsistä hakattiin syyskuussa noin 440 000 kuutiometriä raakapuuta, mikä oli neljänneksen enemmän kuin vuosi sitten. Keskimääräisiin omien metsien hakkuisiin verrattuna määrä oli 14 prosenttia suurempi.

Metsähallitus hakkasi valtion metsiä viimevuotista kiivaampaan tahtiin. Metsähallituksen korjuumäärä, vajaat 470 000 kuutiometriä oli 11 prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Syyskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,7 ja kuitupuuta 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta 7 prosenttia ja kuitupuun määrä puolestaan kasvoi 10 prosenttia.

Syyskuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 500 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 5 200 henkilöä ja metsänhoitotöissä 2 200 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 470 kappaletta eli 120 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/