Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 501, 28.9.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, elokuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Hakkuita tehdään ennätystahtiin

Elokuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 2 prosenttia edellisvuotista ja 41 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Elokuun hakkuumäärä oli myös tilastointikuukauden uusi ennätys.

Hakkuumäärän kasvu oli peräisin pääasiassa metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuista. Yhtiöiden metsistä hakattiin elokuussa noin 480 000 kuutiometriä raakapuuta, mikä oli runsaan kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Keskimääräisiin omien metsien hakkuisiin verrattuna määrä oli 16 prosenttia suurempi.

Elokuun kokonaishakkuumäärästä 80 prosenttia eli 3,6 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Pystykaupoista kertyi puuta 44 ja hankintakaupoista 10 prosenttia keskimääräistä enemmän. Metsähallitus hakkasi metsistään elokuussa raakapuuta noin 420 000 kuutiometriä ja kaksinkertaisti metsiensä keskimääräisen hakkuumäärän.

Tukkipuuta hakattiin elokuussa 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Mäntytukin ja lehtitukin hakkuumäärät supistuivat edellisvuodesta ja kuusitukin määrä oli viime vuoden tasolla. Kuitupuuta hakattiin kaikkiaan 2,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 8 prosenttia viimevuotista enemmän. Suhteellisesti eniten, eli 17 prosenttia kasvoi kuusikuidun hakkuumäärä.

Tänä vuonna markkinapuuta on hakattu aivan samaan tahtiin kuin ennätysvuonna 1998. Tammi–elokuussa markkinahakkuita oli tehty yhteensä 33,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli saman suuruinen kuin viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/