Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 497, 30.8.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, heinäkuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Heinäkuun hakkuut 11 prosenttia viimevuotista pienemmät

Heinäkuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 60 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Heinäkuun kokonaishakkuumäärästä 78 prosenttia eli 1,9 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Määrä oli 17 prosenttia viimevuotista pienempi. Keskimääräisiin heinäkuun hakkuumääriin verrattuna nyt korjattu määrä oli 56 prosenttia suurempi.

Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat metsistään heinäkuussa puuta noin 330 000 kuutiometriä. Määrä oli 33 prosenttia edellisvuotista ja 64 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsähallituksen metsistä hakattu puumäärä oli vain vähän viimevuotista suurempi ja keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna hakkuumäärä oli kaksinkertainen.

Heinäkuun hakkuumäärä jakautui likimain tasan tukkiin ja kuituun. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna tukkipuun hakkuumäärä pieneni 14 ja kuitupuun 8 prosenttia.

Heinäkuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja Tapion työvoimalukuja) oli 3 500 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 3 000 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 050 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/