Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 493, 5.8.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, kesäkuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Hakkuut vähenivät yksityismetsissä kesäkuussa

Kesäkuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 10 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 19 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin kesäkuussa 2 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta. Hakkuumäärä pieneni edellisvuodesta 15 prosenttia. Edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvoon verrattuna hakattu määrä oli noin viidenneksen suurempi. Yksityismetsien osuus kesäkuun hakkuukertymästä oli 76 prosenttia.

Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat kesäkuussa metsistään puuta noin 370 000 kuutiometriä. Määrä oli 15 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsähallituksen hakkuumäärä oli vajaat 240 000 kuutiometriä. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli 28 prosenttia suurempi. Kesäkuun lopussa päättyneen hakkuuvuoden 1998/1999 (heinäkuu 1998–kesäkuu 1999) aikana hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 55,3 miljoonaa kuutiometriä**. Määrä oli kaikkien aikojen suurin, kun tarkastellaan hakkuuvuosittaisia korjuumääriä.

Yksityismetsistä kertyi hakkuuvuonna 1998/99 puuta 48,5 miljoonaa kuutiometriä, josta pystykauppojen osuus oli 38,8 miljoonaa kuutiometriä (80 prosenttia). Yhtiöt hakkasivat metsistään puuta 2,5 ja Metsähallitus 4,3 miljoonaa kuutiometriä.

Kesäkuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja Tapion työvoimalukuja) oli 2 900 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 2 200 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 630 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesäkuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/