Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 487, 29.6.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, toukokuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Irma Kulju

Yhtiöt hakkuilla omissa metsissään

Toukokuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 6 prosenttia edellisvuotista ja 5 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Hakkuumäärän kasvu oli suurimmaksi osaksi peräisin metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuista. Toukokuussa 1999 yhtiöt hakkasivat metsistään puuta noin 330 000 kuutiometriä. Määrä oli 60 prosenttia edellisvuotista suurempi ja saman suuruinen kuin kymmenen edeltävän toukokuun hakkuumäärien keskiarvo.

Yksityismetsistä hakattiin toukokuussa puuta 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 2 prosenttia edellisvuotista ja 10 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystyhakkuista puuta kertyi 28 prosenttia keskimääräistä enemmän ja hankintahakkuista 20 prosenttia keskimääräistä vähemmän. Metsähallituksen metsien hakkuut jäivät noin neljänneksen keskimääräistä pienemmiksi.

Aiemmista kuukausista poiketen hakkuut painottuivat toukokuussa tukkipuuhun. Tukkipuun hakkuu-määrä oli 16 prosenttia keskimääräistä suurempi ja kuitupuun hakkuumäärä kolme prosenttia keskimääräistä pienempi.

Toukokuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 100 henkilöä. Metsänhoitotyöt työllistivät 3 600 henkilöä ja puunkorjuu 3 300 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 100 kappaletta eli 130 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/