Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 483, 31.5.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, huhtikuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Huhtikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Huhtikuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista pienempi ja 12 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin huhtikuussa puuta 4,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 5 prosenttia edellisvuotista pienempi, mutta edelleen kuitenkin selvästi (17 prosenttia) keskimääräistä suurempi. Pystyhakkuista puuta kertyi 29 prosenttia keskimääräistä enemmän ja hankintahakkuista kolme prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärät kasvoivat edelleen. Huhtikuussa 1999 yhtiöiden metsien hakkuumäärä oli 69 prosenttia edellisvuotista suurempi. Hakkuumäärä jäi kuitenkin noin viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi. Metsähallituksen metsistä hakattiin huhtikuussa puuta noin 325 000 kuutiometriä. Määrä oli 15 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Huhtikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,1 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Mäntyä hakattiin edelleen reilusti keskimääräistä enemmän. Kuusikuidun hakkuumäärä puolestaan oli 10 prosenttia edellisvuotista ja kolme prosenttia keskimääräistä pienempi.

Huhtikuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten työvoimalukuja) oli 3 700 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 3 400 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme noin 1 000 kappaletta eli noin 200 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/