Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 479, 29.4.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, maaliskuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Reipas hakkuutahti maaliskuussa

Maaliskuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 6,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia edellisvuotista ja 23 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Kulunut maaliskuu oli hakkuiltaan toiseksi vilkkain edeltävän kymmenvuotisjakson maaliskuiden hakkuumäärissä.

Yksityismetsistä hakattiin maaliskuussa puuta 6,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 9 prosenttia edellisvuotista ja 28 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystyhakkuiden puumäärä oli 43 prosenttia keskimääräistä suurempi ja hankintahakkuiden puumäärä 5 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuut ovat edelleen lisääntyneet. Maaliskuussa 1999 yh-tiöiden metsien hakkuumäärä lähes kolminkertaistui edellisvuodesta. Metsähallituksen metsistä hakattiin maaliskuussa vajaat 500 000 kuutiometriä puuta. Määrä oli 26 prosenttia viimevuotista suurempi ja 4 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Maaliskuussa hakattiin tukkipuuta 3,1 ja kuitupuuta 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 10 ja kuitupuun hakkuumäärä 13 prosenttia viime-vuotista suurempi. Eri puulajeista männyn hakkuumäärät kasvoivat suhteellisesti eniten: mäntytukkien ja mäntykuidun hakkuumäärät olivat noin viidenneksen suuremmat kuin vuotta aikaisemmin.

Maaliskuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten työvoimalukuja) oli 5 100 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 4 900 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 460 kappaletta eli 70 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/