Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 477, 26.3.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, helmikuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Helmikuun hakkuut 3 prosenttia edellisvuotista pienemmät

Helmikuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme 5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi kolme prosenttia viime vuoden helmikuun hakkuumäärää pienemmäksi. Kymmenen edeltävän vuoden helmikuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 5 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin helmikuussa puuta 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 5 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 9 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Pystyhakkuista puuta kertyi neljänneksen keskimääräistä enemmän ja hankintahakkuista neljänneksen keskimääräistä vähemmän.

Hakkuut metsäteollisuuden omissa metsissä ovat edelleenkin keskimääräistä pienemmät, mutta jo usean kuukauden ajan hakatut määrät ovat olleet selvästi edellisvuotista suuremmat. Metsähallituksen metsistä hakattiin helmikuussa noin 380 000 kuutiometriä puuta. Määrä oli 6 prosenttia viimevuotista suurempi ja 14 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Helmikuun hakkuista oli tukkipuuta 2,3 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Mäntytukkien hakkuumäärä oli 8 prosenttia viimevuotista suurempi ja kuusitukkien hakkuumäärä 15 prosenttia viimevuotista pienempi.

Helmikuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten työvoimalukuja) oli 5 300 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 5 100 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 430 kappaletta eli 240 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/