Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 474, 11.3.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, tammikuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Tammikuun hakkuut 5,1 miljoonaa kuutiota

Tammikuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli lähes saman suuruinen kuin viime vuoden tammikuussa. Kymmenen edeltävän vuoden tammikuiden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 10 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin tammikuussa puuta 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 11 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Pystyhakkuista puuta kertyi 33 prosenttia keskimääräistä enemmän ja hankintahakkuista 29 prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Hakkuumäärä metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä lähes kaksinkertaistui viime vuoden tammikuusta. Metsähallituksen hakkuumäärä puolestaan pieneni 9 prosenttia. Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon verrattuna yhtiöiden hakkuumäärä oli 51 prosenttia pienempi ja Metsähallituksen 15 prosenttia suurempi.

Tammikuussa hakattiin tukkipuuta ja kuitupuuta yhtä paljon, eli 2,5 miljoonaa kuutiometriä kumpaakin. Määrät olivat likimain yhtä suuret myös vuotta aikaisemmin. Mäntytukkien kysyntä nosti tammikuussa mäntytukkien hakkuumäärän 39 prosenttia keskimääräistä ja 27 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi.

Tammikuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7000 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 6400 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1640 kappaletta eli 180 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/