Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 469, 1.2.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, joulukuu 1998

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Vuoden 1998 hakkuut 55 miljoonaa kuutiota

Joulukuussa 1998 hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 5,3 miljoonaa kuutiometriä. Lähes saman verran puuta hakattiin edellisvuoden joulukuussa. Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 13 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin joulukuussa puuta 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli noin neljänneksen keskimääräistä suurempi. Pystyhakkuista puuta kertyi 32 ja hankintahakkuista 9 prosenttia keskimääräistä* enemmän. Sekä metsäteollisuusyhtiöt että Metsähallitus korjasivat puuta metsistään keskimääräistä vähemmän. Yhtiöiden hakkuumäärä oli 81 ja Metsähallituksen 18 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Vuoden 1998 markkinahakkuut olivat yhteensä 55,0 miljoonaa kuutiometriä**. Hakkuumäärä on kaikkien aikojen suurin. Yksityismetsistä hakattiin puuta yhteensä 48,8 miljoonaa kuutiometriä. Yhtiöt hakka-sivat puuta metsistään 2,1 ja Metsähallitus 4,1 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 1998 hakkuista oli tukkipuuta 27,9 ja kuitupuuta 27,0 miljoonaa kuutiometriä. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvoon verrattuna tukkipuun hakkuumäärä oli 29 ja kuitupuun hakkuumäärä 13 prosenttia suurempi.

Kokonaishakkuumäärä vuonna 1998 oli 6 prosenttia edellisvuotista ja 20 prosenttia keskimääräistä suurempi. Toukokuuta lukuun ottamatta kuukausittaiset hakkuumäärät olivat keskimääräistä suuremmat ja heinä–lokakuussa sekä marraskuussa ennätykselliset.

Joulukuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten työvoimalukuja) oli 4900 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1240 kappaletta eli 80 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1988–1997.

** Ennakkoarvio.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/