Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 466, 12.1.1999

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, marraskuu 1998

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Hakkuut jatkuvat vilkkaina

Marraskuussa 1998 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 8 prosenttia edellisvuotista ja 16 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Kulunut marraskuu oli hakkuiltaan vilkkain edeltävään kymmenvuotisjaksoon verrattuna.

Yksityismetsistä hakattiin marraskuussa puuta 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä 4,0 miljoonaa kuutiometriä (81 prosenttia) kertyi pystyhakkuista. Pystyhakkuiden puumäärä oli 38 prosenttia keskimääräistä suurempi ja hankintahakkuiden 2 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöt ovat lisänneet omien metsiensä hakkuita. Marraskuussa 1998 yhtiöt hakkasivat metsistään kolmanneksen enemmän puuta kuin vuotta aikaisemmin. Metsähallituksen metsien hakkuumäärä pieneni kaksi prosenttia.

Vuonna 1998 hakattiin tammi-marraskuussa markkinapuuta yhteensä 49,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 6 prosenttia viime vuoden vastaavan ajanjakson hakkuumäärää suurempi. Edeltävällä kymmenvuotisjaksolla on joulukuussa hakattu keskimäärin 4,7 ja enintään 5,8 miljoonaa kuutiometriä. Mikäli joulukuun 1998 hakkuut asettuvat tälle vaihteluvälille, nousee kalenterivuoden kokonaishakkuumäärä noin 55 miljoonaan kuutiometriin.

Marraskuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten työvoimalukuja) oli 4800 henkilöä. Puunkorjuussa (puutavaran teko ja lähikuljetus) työskenteli 4600 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1220 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1988-1997.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/