Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 449, 28.8.1998

Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.1998

Toimittajat: Eero Mikkola, Kaarina Linna

Raakapuun varastot pienenivät metsäteollisuuden tuotannon kasvaessa

Metsäteollisuuden puuvarastojen vuoden alkupuoliskon kehitys noudatteli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kehitystä. Metsäteollisuuden puuvarastot pienenivät tammi-kesäkuussa raaka-aineen tar-peen lisääntyessä. Raakapuun käyttö oli niin vilkasta, että tammi-kesäkuun aikana lisääntyneet markkina-hakkutkaan eivät kasvattaneet teollisuuden tienvarsi- ja tehdasvarastojen määriä.

Metsäteollisuuden puuvarastojen määrä, massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli kesäkuun lopussa 7,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli miljoona kuutiometriä pienempi kuin puoli vuotta aikaisemmin vuoden vaihteessa 1997/98.

Kesäkuun lopulla havutukkia oli varastossa 0,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 1,1 miljonaa kuutiometriä vähemmän kuin vuoden alussa. Vuosina 1996 ja -97 havutukin kesävarastot ovat olleet aavistuksen pienempiä.

Kuitupuun kokonaisvarastot - 4,8 miljoonaa kuutiometriä - tienvarressa ja tehtaalla olivat kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin vuoden alussa. Kuusikuitupuun varastot kasvoivat 0,7 miljoonaan kuutiometriin ja koivukuitupuun 2,0 miljoonaan kuutiometriin. Mäntykuitupuun varastot pienenivät 25 prosentilla 2,1 miljoonaan kuutiometriin. Sahateollisuudesta sivutuotteena syntyvää massateollisuuden käyttöön menevää haketta ja purua oli kesäkuun lopussa varastoissa 1,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/