Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 447, 8.9.1998

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Toimittajat: Aarre Peltola, Helena Herrala-Ylinen

Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä
Saksaan ja Iso-Britanniaan vietiin kolmannes metsäteollisuustuotteistamme

Raakapuu

Vuonna 1997 raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen 8,9 miljoonaa kuutiometriä. Aiemmin vain vuonna 1995 puuta on tuotu Suomeen tätä enemmän. Tuonnista 7,5 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Tuontipuusta noin puolet oli koivua.

Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,4 miljoonaa kuutiometriä, josta Venäjän tuonti kattoi 83 prosenttia. Seuraavaksi tärkeimmät tuontimaat olivat Viro (10 %) ja Latvia (3 %). Jätepuuta tuotiin maahan 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Jätepuusta 95 prosenttia tuli Venäjältä ja loput Virosta.

Raakapuun vienti - 0,9 miljoonaa kuutiometriä - lisääntyi 9 prosenttia edellisvuodesta. Tärkein kohdemaa oli Ruotsi, jonka osuusraakapuun viennistä oli 48 prosenttia. Seuraavia olivat Egypti (13 %) ja Japani (10 %). Kaksi kolmannesta viennistä oli havuraakapuuta.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 63,1 miljardia markkaa vuonna 1997. Arvo lisääntyi 14 prosentilla edellisvuodesta. Tuoteryhmien vientihinnat olivat yleensä edellisvuotista korkeammat. Paperin vientihinta oli kuitenkin 8 prosenttia edellisvuotista alempi. Paperin viennin arvo kattoi yksinään puolet Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä.

Suomen tärkeimmät kauppakumppanit metsäteollisuustuotteiden viennissä olivat Saksa (18 % viennin arvosta), Iso-Britannia (17 %), Ranska (7 %) ja Alankomaat (6 %). Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä 68 prosenttia oli Euroopan Unionin sisäkauppaa.

Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo oli 48,0 miljardia markkaa, josta paperin vienti kattoi 31,6 miljardia markkaa. Massa- ja paperiteollisuudessa viennin tärkeimmät kohdemaat olivat Saksa (18 % viennin arvosta), Iso-Britannia (17 %), Ranska (7 %) ja Yhdysvallat (6 %).

Puutavarateollisuuden tuotteita vietiin 15,1 miljardin markan arvosta. Tärkeimmät puutavarateollisuuden tuoteryhmät olivat sahatavara (viennin arvo 8,6 mrd. mk) ja vaneri (2,8 mrd. mk). Puutavarateollisuuden tuotteita vietiin eniten Saksaan (osuus arvosta 19 %) ja Iso-Britanniaan (15 %). Seuraavina tulivat Alankomaat, Ranska, Tanska ja Japani kukin 7 prosentin osuudella.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 4,3 miljardin markan arvosta vuonna 1997. Tuonnin arvo oli vain 7 prosenttia vastaavasta viennin arvosta. Eniten metsäteollisuustuotteita tuotiin Ruotsista (1,3 mrd. mk) ja Saksasta (0,6 mrd. mk). Tuonnin tärkein tuoteryhmä oli paperin ja kartongin jalosteet.

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/